SO Bački Petrovac

Informacioni sistem HERMES

  • Opšti poslovi,
  • Matičarski poslovi,
  • Birači i izbori,
  • Registri i šifarnici,
  • Komunalni i gradjevinski poslovi,
  • Inspekcijski poslovi,
  • Radni odnosi

Informacioni sistem Hermes u opštinskoj upravi u Bačkom Petrovcu postavljen je juna 2005.godine. Od tada se kroz Hermes zavode predmeti, unose podaci u matičnom knjigama i izvode izvodi, sprovode izbori i generišu različita dokumenta vezana za komunalne, građevinske i inspeciske poslove.