Grad Kruševac

Informacioni sistem HERMES

 • Opsti poslovi, 
 • Maticarski poslovi, 
 • Birači i izbori, 
 • Komunalni i gradjevinski poslovi, 
 • Inspekciski poslovi, 
 • Imovinsko pravni poslovi, 
 • Društvene delatnosti, 
 • Radni odnosi, 
 • Finansiski moduli, 
 • Poslovno upravljčki modul, 
 • Komunikacioni moduli

IS "Hermes" počeo je sa radom januara 2005. Od tada do danas uspešno se zavode predmeti, unose podaci u matičnim knjigama i izdaju izvodi, sprovode izbori itd.Takodje, gradjanima je omogućeno da pomoću komunikacionih modula dolaze do potrebnih informacija.

Poslovni centar Kruševac

Mega Computer Engineering je saradnju sa poslovnom centru u Kruševcu započela 01.07.2008. godine. Od tada se upotrebom informacinog sistema prati finansijsko poslovanje kroz sledeće finansijske module:

 • Budzetsko poslovanje, 
 • Fakturisanje, 
 • Likvidatura, 
 • Magacinsko poslovanje, 
 • Materijalno poslovanje, 
 • Obračun zarada, 
 • Osnovna sredstva