SO Boljevac

Informacioni sistem HERMES

  • Opšti poslovi,
  • Matičarski poslovi,
  • Skupštinski poslovi,
  • Imovinsko pravni poslovi,
  • Inspekcijski poslovi,
  • Komunalni i građevinski poslovi

Informacioni sistem Hermes u opštinskoj upravi u Boljevcu postavljen je jula 2006. godine. Od tada se kroz Hermes zavode svi predmeti na pisarnici, vodi evidencija matičnih knjiga...