SO Bor

Informacioni sistem HERMES

  • Opšti poslovi,
  • Matičarski poslovi,
  • Komunikacioni moduli,
  • Birači i izbori,
  • Inspekcijski poslovi,
  • Skupštinski poslovi,
  • Radni odnosi,
  • Registri i šifarnici

Informacioni sistem Hermes u opštinskoj upravi u Boru postavljen je tokom 2006. godine. Od tada se kroz Hermes zavode svi predmeti na pisarnici, sprovode izbori, vodi evidencija matičnih knjiga...

 

Osnovni sud u Boru LIBRA