So Crna Trava

Informacioni sistem HERMES

  • Opšti poslovi
  • Matičarski poslovi
  • Birači i izbori
  • Registri i šifarnici
  • Komunalni i gradjevinski poslovi
  • Inspekciski poslovi
  • Imovinsko pravni poslovi
  • Radni odnosi
  • Poslovno upravljački modul
  • Finansijski moduli

IS "Hermes" u opštini Crna Trava počeo je da se koristi od 26.06.2006. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode svi predmeti, izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga, sprovode se izbori na svim nivoima...