SO Dimitrovgrad

Informacioni sistem Hermes

  • Opšti poslovi,
  • Matičarski poslovi, 
  • Birači i izbori, 
  • Komunikacioni modul, 
  • Registri i šifarnici, 
  • Radni odnosi, 
  • Poslovno upravljački modul, 
  • Nabavke, 
  • Komunalni i građevinski poslovi

Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Dimitrovgradu postavljen je u junu 2006. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti u pisarnici, vodi evidencija matičnih knjiga, sprovode izbori...