GO Novi Beograd

Informacioni sistem HERMES

  • Opsti poslovi
  • Maticarski poslovi
  • Skupštinski poslovi
  • Komunalni i gradjevinski poslovi
  • Imovinsko pravni poslovi
  • Radni odnosi
  • Poslovno upravljčki modul
  • Komunikacioni moduli

IS "Hermes" u opštini Novi Beograd počeo je da se koristi od septembra 2006. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji se prosledjuju dalje na rešavanje.