SO Negotin

Informacioni sistem Hermes

 • Opšti poslovi
 • Javni prihodi
 • Matičarski poslovi
 • Birači i izbori
 • Registri i šifarnici
 • Skupštinski poslovi
 • Komunalni i gradjevinski poslovi
 • Inspekcijski poslovi
 • Društvene delatnosti
 • Radni odnosi
 • Poslovno upravljčki modul
 • Komunikacioni moduli
 • Nabavke

IS "Hermes" u opštini Negotin počeo je da se koristi od 13.03.2006. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje, izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga, sprovode se izbori na svim nivoima.

: