SO Priboj

Informacioni sistem Hermes

  • Opšti poslovi
  • Javni prihodi
  • Matičarski poslovi
  • Komunalni i gradjevinski poslovi
  • Inspekciski poslovi
  • Imovinsko pravni poslovi

Kroz IS "Hermes" u opštini Priboj zavode se predmeti koji se prosledjuju dalje na rešavanje, izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga. Kroz inspekciske module rešavaju se predmeti i izdavaju potrebni akti.