SO Svilajnac

Informacioni sistem Hermes

  • Opšti poslovi
  • Matičarski poslovi
  • Komunalni i građevinski poslovi
  • Birači i izbori
  • Inspekcijski poslovi
  • Registri i šifarnici
  • Radni odnosi
  • Imovinsko pravni poslovi

Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Svilajncu postavljen je 21.05.2007. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici, sprovode izbori, vodi evidencija matičnih knjiga...