SO Vlasotince

Informacioni sistem Hermes

 • Opšti poslovi
 • Javni prihodi
 • Matičarski poslovi
 • Birači i izbori
 • Registri i šifarnici
 • Skupštinski poslovi
 • Komunalni i gradjevinski poslovi
 • Inspekciski poslovi
 • Imovinsko pravni poslovi
 • Likvidatura
 • Javno prvobranilaštvo
 • Komunikacioni moduli

IS "Hermes" u opštini Vlasotince počeo je da se koristi od 03.07.2006. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje, izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga, sprovode se izbori na svim nivoima.