GO Zvezdara

Informacioni sistem Hermes

  • Opsti poslovi
  • Maticarski poslovi
  • Skupštinski poslovi
  • Komunalni i gradjevinski poslovi
  • Finansijski moduli
  • Inspekciski poslovi
  • Imovinsko pravni poslovi
  • Radni odnosi
  • Poslovno upravljčki modul

IS "Hermes" u opštini Zvezdara počeo je da se koristi 2004. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje. Referenti kroz inspekcijske module rešavaju predmete i izdavaju akte.