Žagubica

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi Matičarski poslovi Javni prihodi Informacioni sistem "Hermes" za opštinsku upravu Žagubica postavljen je u septembru 2008. godine. Od tada se kroz "Hermes" vodi evidencija matičnih knjiga...
More

GO Zvezdara

Informacioni sistem Hermes Opsti poslovi Maticarski poslovi Skupštinski poslovi Komunalni i gradjevinski poslovi Finansijski moduli Inspekciski poslovi Imovinsko pravni poslovi Radni odnosi Poslovno upravljčki modul IS "Hermes" u opštini Zvezdara počeo je da se koristi 2004. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje. Referenti kroz inspekcijske module rešavaju predmete i izdavaju akte.
More

GO Zemun

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi Informacioni sistem "Hermes" u Zemunu je postavljen je avgusta 2007.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode predmeti, prati njihovo kretanje i generišu svi potrebni izveštaji.
More

Grad Vranje

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi Matičarski poslovi Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Vranju postavljen je u maju 2008. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti u pisarnici, vodi evidencija matičnih knjiga...
More

SO Veliko Gradište

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi Matičarski poslovi Komunikacioni modul Inspekcijski poslovi Komunalni i građevinski poslovi Radni odnosi Imvinsko pravni poslovi Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Velikom Gradištu postavljen je krajem 2008 godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti u pisarnici, vodi evidencija matičnih knjiga...
More

GO Voždovac

Informacioni sistem Hermes Opsti poslovi Maticarski poslovi Nabavke Komunalni i gradjevinski poslovi Javno pravobranilaštvo Inspekciski poslovi Imovinsko pravni poslovi Radni odnosi Komunikacioni moduli Upotrebom IS "Hermes" u opštini Voždovac kroz pisarnicu se zavode predmeti koji se prosledjuju dalje na rešavanje referentima.
More