SO Ada

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi, Javni prihodi, Matičarski poslovi Informacioni sistem Hermes u opštinskoj upravi u Ada postavljen je marta 2009 godine. Od tada se kroz Hermes zavode svi predmeti u pisarnici.
More

SO Alibunar

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi, Birači i izbori, Registri i šifarnici Informacioni sistem Hermes u Opštinskoj upravi opštine Alibunar postavljen je u sredinom 2007. godine. Od tada se kroz Hermes zavode svi predmeti na pisarnici, vode matične knjige i birački spiskovi.
More

Hermes

Predstavljamo vam najsveobuhvatniji i najpopularniji informacioni sistem Lokalne uprave u regionu -  IS „Hermes“. Sistem je razvijen prvenstveno kao jedinstven integralni informacioni sistem i upravo na taj način je i organizovan, prema modulima koji pokrivaju celokupno poslovanje lokalne uprave. Sistem u potpunosti prati proces poslovanja jedne lokalne uprave. 1 2 ...
More

Mega Computer Engineering

    Kompanija Mega computer engineering je osnovana 1991. godine sa sedištem u Beogradu. Unazad 15 godina se potpuno opredelila za sistem integracije, po principu “ključ u ruke”. Dakle, od analize potrebe korisnika, projektovanja, izrade, konverzije i prečišćavanje starih podataka i implementacije informacionog sistema, pa do izrade specifikacije, projektovanja kapaciteta budućeg hardverskog sistema pa do isporuke i instalacije sve potrebne hardverske opreme. Post-prodajna podršk...
More