GO Zvezdara

Informacioni sistem Hermes Opsti poslovi Maticarski poslovi Skupštinski poslovi Komunalni i gradjevinski poslovi Finansijski moduli Inspekciski poslovi Imovinsko pravni poslovi Radni odnosi Poslovno upravljčki modul IS "Hermes" u opštini Zvezdara počeo je da se koristi 2004. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje. Referenti kroz inspekcijske module rešavaju predmete i izdavaju akte.
More

GO Zemun

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi Informacioni sistem "Hermes" u Zemunu je postavljen je avgusta 2007.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode predmeti, prati njihovo kretanje i generišu svi potrebni izveštaji.
More

Grad Vranje

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi Matičarski poslovi Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Vranju postavljen je u maju 2008. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti u pisarnici, vodi evidencija matičnih knjiga...
More

SO Veliko Gradište

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi Matičarski poslovi Komunikacioni modul Inspekcijski poslovi Komunalni i građevinski poslovi Radni odnosi Imvinsko pravni poslovi Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Velikom Gradištu postavljen je krajem 2008 godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti u pisarnici, vodi evidencija matičnih knjiga...
More

GO Voždovac

Informacioni sistem Hermes Opsti poslovi Maticarski poslovi Nabavke Komunalni i gradjevinski poslovi Javno pravobranilaštvo Inspekciski poslovi Imovinsko pravni poslovi Radni odnosi Komunikacioni moduli Upotrebom IS "Hermes" u opštini Voždovac kroz pisarnicu se zavode predmeti koji se prosledjuju dalje na rešavanje referentima.
More

SO Vlasotince

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi Javni prihodi Matičarski poslovi Birači i izbori Registri i šifarnici Skupštinski poslovi Komunalni i gradjevinski poslovi Inspekciski poslovi Imovinsko pravni poslovi Likvidatura Javno prvobranilaštvo Komunikacioni moduli IS "Hermes" u opštini Vlasotince počeo je da se koristi od 03.07.2006. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje, izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga, sprovode ...
More

SO Mionica

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi Finansijski moduli Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Mionici postavljen je februara 2009 godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti u pisarnici.
More

SO Lučani

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi Javni prihodi Matičarski poslovi Birači i izbori Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Lučani postavljen je februara 2009 godine.
More

SO Tutin

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi Matičarski poslovi Društvene delatnosti Javne nabavke IS "Hermes" u opštini Tutin počeo je da se koristi od 27.02.2006. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje i izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga.
More