SO Pećinci

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi Matičarski poslovi Komunikacioni moduli Skupštinski poslovi Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Pećincima postavljen je u 24.10.2006. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici vodi evidencija matičnih kniga...
More

SO Odžaci

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Odžacima postavljen je aprila 2008.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici.
More

GO Palilula

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi Matičarski poslovi Komunikacioni moduli Inspekcijski poslovi Društvene delatnosti Radni odnosi Komunalni i građevinski poslovi Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi opštine Palilula postavljen je tokom 2006.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici...
More

GO Novi Beograd

Informacioni sistem HERMES Opsti poslovi Maticarski poslovi Skupštinski poslovi Komunalni i gradjevinski poslovi Imovinsko pravni poslovi Radni odnosi Poslovno upravljčki modul Komunikacioni moduli IS "Hermes" u opštini Novi Beograd počeo je da se koristi od septembra 2006. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji se prosledjuju dalje na rešavanje.
More

SO Osečina

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi, Matičarski poslovi IS "Hermes" u opštini Osečina počeo je da se koristi od 14.06.2006. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje, izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga.
More

SO Novi Bečej

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi Matičarski poslovi Komunikacioni moduli Radni odnosi Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Novom Bečeju postavljen je juna 2005.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici.
More

SO Negotin

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi Javni prihodi Matičarski poslovi Birači i izbori Registri i šifarnici Skupštinski poslovi Komunalni i gradjevinski poslovi Inspekcijski poslovi Društvene delatnosti Radni odnosi Poslovno upravljčki modul Komunikacioni moduli Nabavke IS "Hermes" u opštini Negotin počeo je da se koristi od 13.03.2006. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje, izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga, sp...
More

GO Medijana – Niš

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi, Komunikacioni moduli Informacioni sistem "Hermes" u gradskoj opštini Medijana postavljen je februara 2008.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode predmeti, prati njihovo kretanje i generišu svi potrebni izveštaji.
More

SO Majdanpek

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi,  Matičarski poslovi, Društvene delatnosti, Birači i izbori, Inspekcijski poslovi, Radni odnosi, Poslovno upravljački modul,  Registri i šifarnici, Nabavke Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Majdanpeku postavljen je u aprilu 2006. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici i sprovode izbori vodi evidencija matičnih knjiga...
More