GO Grocka

Informacioni sistem Hermes Opsti poslovi Komunalni i gradjevinski poslovi Finansijskii moduli IS "Hermes" u opštini Grocka počeo je da se koristi od januara 2007 Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje.
More

SO Dimitrovgrad

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi, Matičarski poslovi,  Birači i izbori,  Komunikacioni modul,  Registri i šifarnici,  Radni odnosi,  Poslovno upravljački modul,  Nabavke,  Komunalni i građevinski poslovi Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Dimitrovgradu postavljen je u junu 2006. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti u pisarnici, vodi evidencija matičnih knjiga, sprovode izbori...
More

SO Golubac

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi, Matičarski poslovi Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Golubcu postavljen je početkom 2007. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici i vodi evidencija matičnih knjiga.
More

SO Ćićevac

Informacioni sistem HERMES Birači i izbori, Registri i šifarnici Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Ćićevcu postavljen je u novembru 2007. godine. Od tada se kroz "Hermes" sprovode izbori u ovoj opštini.
More

So Crna Trava

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi Matičarski poslovi Birači i izbori Registri i šifarnici Komunalni i gradjevinski poslovi Inspekciski poslovi Imovinsko pravni poslovi Radni odnosi Poslovno upravljački modul Finansijski moduli IS "Hermes" u opštini Crna Trava počeo je da se koristi od 26.06.2006. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode svi predmeti, izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga, sprovode se izbori na svim nivoima...
More

SO Boljevac

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi, Matičarski poslovi, Skupštinski poslovi, Imovinsko pravni poslovi, Inspekcijski poslovi, Komunalni i građevinski poslovi Informacioni sistem Hermes u opštinskoj upravi u Boljevcu postavljen je jula 2006. godine. Od tada se kroz Hermes zavode svi predmeti na pisarnici, vodi evidencija matičnih knjiga...
More

SO Bor

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi, Matičarski poslovi, Komunikacioni moduli, Birači i izbori, Inspekcijski poslovi, Skupštinski poslovi, Radni odnosi, Registri i šifarnici Informacioni sistem Hermes u opštinskoj upravi u Boru postavljen je tokom 2006. godine. Od tada se kroz Hermes zavode svi predmeti na pisarnici, sprovode izbori, vodi evidencija matičnih knjiga...   Osnovni sud u Boru LIBRA
More