Varvarin

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi Imovinsko pravni poslovi Komunikacioni moduli Inspekcijski poslovi Komunalno i građevinski poslovi Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Varvarinu postavljen je krajem 2005. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici, funkcioniše WEB Portal.
More

Mali Zvornik

Informacioni sistem HERMES Pisarnica Opština Mali Zvornik je krajem 2015. godine implementirala sistem za elektronsku pisarnicu – zavođenje i evidentiranje postupanja po predmetima, uz moderan elektronski servis – Moj predmet.
More

Žitište

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Žitištu postavljen je krajem 2005.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici.
More

GO Surčin

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi Informacioni sistem "Hermes" u Surčinu je postavljen je juna 2007.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode predmeti, prati njihovo kretanje i generišu svi potrebni izveštaji.
More